About Mediabasket

HPV – актуални аспекти в превенцията и нови средства в борбата с РМШ (Рак на маточната шийка)

Австралия има обективни амбиции да стане първата страна, преборила се с рака на маточната шийка. Тя е първата въвела безплатна ваксинация от 2007г. на момичета и жени от 12 до 26 г., а през 2013г., и на момчета. От 2018г. е включила и деветвалентната ваксина, която покрива щамовете, отговорни за приблизително 90% от цервикалния рак […]

Високорисковата инфекция с ЧПВ е в тясна връзка с развитието на дисплазии и рак на маточната шийка.

Високорисковата инфекция с ЧПВ е в тясна връзка с развитието на дисплазии и рак на маточната шийка. Независимо от напредването в скрининга и лечението на тези заболявания, ракът на МШ е на пето място по разпространение при жените на Европейския контитент. Диагнозата се базира на цитологична, колпоскопска, биопсично-хостологична оценка и при наличие на съответни критерии […]