ЕПИДЕМОЛОГИЯ

Колко хора имат HPV?

Изчислено е, че през 2005 г. в Европейската общност е имало 195 милиона жени над 15 годишна възраст, от които:

  • 15,5 милиона жени носители на ДНК HPV
  • 2 милиона жени с остро състояние (AC)
  • 2 милиона с нискостепенни плоскоклетъчни интраепителни лезии (LSIL)
  • 95 000 жени с високостепенни плоскоклетъчни интраепителни лезии (HSIL)
  • 33 000 нови случая на инвазивен карцином

В резултат на това може да се прецени, че 20 милиона жени на възраст над 15 години, от 195 милиона регистрирани в Европейския съюз (10,3% от населението в тази възрастова група), в определен период от живота си имат генитално състояние, т.е. клинични или субклинични, приписващи се на HPV инфекции или някои от неговите изяви.

Данни от най-нови проучвания, проведени в Испания

Случайна извадка от 973 жени, предимно моногамни, на средна възраст от 43 години (+/- 16 години), разпространение 3%.

Проучване на 1368 жени, посетили гинеколог или център за семейно планиране, показва общо разпространение от 8,3%, от които по-голямата част (87%) от жените са високорискови HPV, с възрастови групи съответно:

 <30 години: 11.2%

 30 -49 години: 7,2%

 > 50 години: 3.4%

Човешкият папиломен вирус (HPV) представлява една от най-честите сексуално преносими инфекции.

В повечето случаи това е инфекция, която няма симптоми.

Инфекцията с вируса има тенденция да се самоизлекува в 90% от случаите.

В развиващите се страни ракът на шийката на матката е най-често срещаният рак.

Сексуално активните млади хора на възраст от 18 до 25 години се считат за HPV позитивни.

В Испания ракът на маточната шийка е вторият по честота гинекологичен рак.