13.January.2020

Високорисковата инфекция с ЧПВ е в тясна връзка с развитието на дисплазии и рак на маточната шийка.

Високорисковата инфекция с ЧПВ е в тясна връзка с развитието на дисплазии и рак на маточната шийка. Независимо от напредването в скрининга и лечението на тези заболявания, ракът на МШ е на пето място по разпространение при жените на Европейския контитент.
Диагнозата се базира на цитологична, колпоскопска, биопсично-хостологична оценка и при наличие на съответни критерии – препоръки за деструктивно лечение при доброкачествени и преканцерозни изменения на МШ; както и строго прецизирано поведение  при инвазивен карцином на МШ в различните стадии  – след обсъждане на мултидисциплинарно ниво.
Дискутабилен е въпросът за прилагане на препарати за перорална и локална терапия. 80% от сексуално-активните жени се срещат с вируса през живота си, като повече от 90% от тях се справят с него в рамките на 12-24 месеца. Съществуват данни за 60% причинно-следствена връзка на туморите на врата и главата с ЧПВ.
През 2012 и 2013 г. в София гостува проф. Албърт Сингър, почетен профересор в Лондонския университет, който проведе два последователни колпоскопски курса и сподели британския опит. В Обединеното кралство до 25 г. възраст при носителство на ЧПВ, но при липса на колпоскопски атипизъм и дисплазия, не се назначава лечение. На пациентките се препоръчва ограничаване и/или спиране на тютюнопушенето, общоукрепващ двигателен и хранителен режим, антиоксиданти. Периодични контрол на ЧПВ и колпоскопия.
Конвенционалната цитонамазка е с 50% верификация, препоръча използването на течнобазирана цитология.
Тъй като Полша, Румъния и България са с най-високо регистрирана смъртност от РМШ в ЕС, се препоръча повишаване на скрининговия обхват до 80% на женската популация от 25-75 г. възраст, към този момент той е около 30%. Прави  впечатление наличието на повече от един ВРТ на ЧПВ при млади жени, под 25 годишна възраст. Често в комбинация с една или повече  бактериални инфекции.
У нас са регистрирани и достъпни препарати с антивирусен ефект и за перорално, и за локално приложение. Считам, че е удачно използването на целия арсенал от локални и перорални средства, както за превенция, така и съпътстващи деструктивното лечение на дисплазиите на МШ. Техният антиоксидантен, омекотяващ и реепителизиращ ефект е съчетан и с възстановяване на нормалната биоценоза на влагалището, както и със създаването на защитен слой в ЗТ. Последният намалява риска от проникване на ЧПВ в дълбочина.
В заключение ще спомена случай от моята практика, 26 г. пациентка в процес на лечение – със 7 типа ЧПВ – ниско, средно и високо-рискови, ТБЦ – III A гр. , кондиломатоза на маточната шийка и ВПО, хламидиална и уреаплазма парвум инфекция. Хистологична верификация на кондиломите. Провежда комбинирано лечение по утвърдените схеми. Предстои проследяване.

Автор: д-р Мариана Райчева, индивидуална АГ практика