КЛАСИФИКАЦИЯ НА HPV

Как се класифицира HPV вирусът?

Международната агенция за изследвания на рака ( International Agency for Research on Cancer – IARC) класифицира вирусите според онкогенния им потенциал като:

  „канцерогенни“ (висок риск)

 „вероятно канцерогенни“ (междинен риск)

 „възможно канцерогенни“ (нисък риск)

Папилома вирусите имат числена класификация, така както са открити, и към момента са известни повече от 100 вирусни типа, от които 40 са открити в гениталиите, 15 от тях с потенциал за развитие на някакъв вид лезия в половите органи.

Вирусните типове се разграничават според афинитета на генетичния си материал.

Когато има повече от 10% разлика между един HPV и друг, той се счита за нов тип папиломен вирус т.е. от откриването им броят на известните папилома вируси се е увеличил.

Генотипове: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56 и 58.

HPV 16 и 18 се считат за най-важните, свързани с рака на маточната шийка.

Персистиращата HPV инфекция с високо рискови генотипове (която не отшумява с години) увеличава риска от рак при хората, тъй като причинява клетъчни промени, които с течение на времето могат да доведат до рак, ако не се лекуват.

Генотипове: 26, 53, 66, 68, 73, 82

Не е ясно дали рискът от причиняване на някаква форма на злокачествена промяна в клетката е висок или нисък.

Генотипове: 6, 11, 40, 42, 53, 54 и 57

В тази група са тези, които нямат потенциал да причинят рак, но са способни да провокират генитални брадавици или Condyloma acuminata (образувания наподобяващи карфиол, които се появяват върху лигавиците на гениталиите).

Тази група HPV може да причини леки промени в шийката на матката, но те не водят до рак. Обикновено не са вредни и изчезват с времето.