СЪСТАВ

Какво е това?

Това е вечнозелено дърво, което произхожда от индийския субконтинент, използвано в Аюрведа.

Azadirachta (Neem) показва терапевтична активност поради богатото разнообразие от компоненти, включващи азадирахтин [1].

Компонентите на Neem  упражняват полезни фармакологични ефекти при различни патологии чрез различни механизми на действие, като антиоксидантната активност е една от основните [1].

Оценена е ефикасността на Neem, приложен интравагинално спрямо плацебо за елиминиране на HPV при жени с HPV 16 положителен тест със или без нискостепенни плоскоклетъчни лезии (LSIL) [2].

Резултатите показват 80% негативизация на HPV 16 в сравнение с 10% в плацебо групата, което е придружено от подобряване на симптоматиката и цитологията.

Тези резултати показват, че интравагиналното приложение на Neem може да бъде ефективно при елиминиране на HPV инфекцията.

Какво е това?

Това е гъба от китайски произход, съдържаща β-глюкан полизахариди, полизахарид-К / Крестин (PSK) и полизахаридопептид (PSP), които са известни с имуностимулиращи си свойства, антимикробна и антитуморна активност и традиционно използвана в Азия като хранителна добавка [1,2]
Биомасата на гъбата действа като неспецифичен имуномодулатор, засилвайки имунната система главно след радио / химиотерапия. ß-глюканите са в състояние да причинят селективна апоптоза на раковите клетки, без да засягат здравите. Има няколко проучвания, демонстриращи, че PSK и PSP протеогликаните на гъбата стимулират имунната система и увеличават броя на Т-лимфоцитите [3-6]

Coriolus versicolor е изследван при хора.
Обсервационно проучване [7] показва потенциращия ефект върху клетъчния имунитет, което води до антитуморна активност при пациенти с различни видове солидни тумори, много от които резистентни на химиотерапия и лъчетерапия.
При пациенти с HPV инфекция е наблюдаван регресионен ефект върху плоскоклетъчни интраепителни лезии (LSIL) на маточната шийка, освен значителна негативизация на вируса [8-11]. Скорошно проучване [12] оценява ефекта на Coriolus versicolor върху пациенти с положителен HPV тест с ниско и високо рискови лезии. Авторите заключават, че гъбата потенцира имунната система на пациентите по естествен начин, което се изразява в елиминиране на вируса.

Брошура с повече информация

Референции

1. Ng TB. A review of research on the protein-bound polysaccharide (polysaccharopeptide, PSP) from the mushroom Coriolus versicolor (Basidiomycetes: Polyporaceae). Gen Pharmacol. 1998;30(1):1-4.

2. Cheng KF, Leung OC. Revisión general de polysaccharopeptides (PSP) de C. versicolor: Los estudios farmacológicos y clínicos. Artículo de Revisión. Feb, 2008

3. Jiménez-Medina E, et al. The immunomodulator PSK induces in vitro cytotoxic activity in tumour cell lines via arrest of cell cycle and induction of apoptosis. BMC Cancer 2008 Mar 24;(8):78.

4. Harhaji Lj, et al. Anti-tumor effect of Coriolus versicolor methanol extract against mouse B16 melanoma cells: in vitro and in vivo study. Food Chem Toxicol. 2008 May;46(5):1825-33.

5. Ho CY, et al. Coriolus versicolor (Yunzhi) extract attenuates growth of human leukemia xenografts and induces apoptosis through the mitochondrial pathway. Oncol Rep. 2006 Sep;16(3):609-16.

6. Chan SL, Yeung JH. Polysaccharide peptides from COV-1 strain of Coriolus versicolor induce hyperalgesia via inflammatory mediator release in the mouse. Life Sci. 2006 Apr 18;78(21):2463-70.

7. Kenyon J. Observational Non-Controlled Study of the Use of Coriolus versicolor supplementation in 30 Cancer patients. Mycology News 2003 Vol. 1 Edition 7.

8. Chernev T. Coriolus-MRL supplementation in patients infected with low-risk and high risk HPV subtypes – Bulgarian experience. Poster in 3rd Congress of gynecologist and obstetricians of Macedonia (with international participation) 2013.

9. Couto S. Evaluation of Coriolus versicolor Supplementation in HPV Patients. Clin J of Mycology 2007; 2(1):2-5.

10. Couto S. Coriolus versicolor en el tratamiento de las lesiones por VPH en el cuello del útero. Revista de Fitoterapia 2009; 9 (suppl 1): 55-58.

11. Monro J. Cytokine Th1 to Th2 Shift can be Reversed by Coriolus. Prospective Trial for HPV Control with Coriolus. Clinical Journal of Mycology 2005; 1 (Ed. 10): 4.

12. Borisov S. Evaluación de Coriolus MRL en pacientes con HPV de bajo y alto riesgo. Revista Clínica de Micología 2012; 3: 2-3.

Какво е това?

PAPILOCARE® вагинален гел е продукт с иновативна патентована формула, със съставки от естествен произход, някои от които капсулирани в ниозоми и фитозоми, улесняващи навлизането им в по-дълбоките слоеве на епитела и повишаващи ефективността им.
Капсулираната в ниозомите хиалуронова киселина хидратира тъканите и осигурява еластичност на лигавицата.
Β-глюканът има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, като по този начин поддържа структурата и функционалността на лигавицата.
Активните съставки на Centella Asiatica, благодарение на фитозомната технология, проникват в базалните слоеве на епитела и стимулират активирането на колагена.

 

 

Какво е това?

BioEcolia® позволява стимулиране и балансиране на микробиотата.
Aloe Vera осигурява антисептично и епителизиращо действие.

 

 

Референции

1. Alzohairy M. Therapeutics Role of Azadirachta indica (Neem) and Their Activa Constituents in Diseases Prevention and Treatment. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016 ID 7382506.  

2. Shukla S, et al. Elimination of high-risk human papilomavirus type HPV 16 infection by “Praneem” polyherbal tablet in women with early cervical intraepithelial lesions J. Cancer Res Clin Ocol (2009) 135: 1701-1709.