КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

ФИНАЛНИ КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Фаза II b – Рандомизирано, отворено, паралелно-групово проучване, контролирано с обичайната клинична практика „wait and see”

ITT POPULATION IN THE STUDY (n=101)

Характеристики на пациентките:

 Високо-рискови HPV Пациентки (%)

Papilocare group Control group
75% 75.70%

 

 Средна възраст 41 г.

Papilocare group Control group
41.3 39.2

ПЪРВИЧНА КРАЙНА ЦЕЛ – ЛЕЧЕНИЕ НА HPV-ЗАВИСИМИ ЦЕРВИКАЛНИ ЛЕЗИИ – ПОПУЛАЦИЯ С ВИСОКО-РИСКОВИ HPV

Нормализиране на цитологични и колпоскопски резултати на 3-ти и 6-ти месец спрямо контролната група

ПЪРВИЧНА КРАЙНА ЦЕЛ – ЛЕЧЕНИЕ НА HPV-ЗАВИСИМИ ЦЕРВИКАЛНИ ЛЕЗИИ – ПОПУЛАЦИЯ С ВИСОКО-РИСКОВИ HPV

ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПОПУЛАЦИЯ С ВИСОКО РИСКОВИ HPV ГЕНОТИПОВЕ

Данни: Ефикасност при Високо Рискови HPV генотипове след 6 месечно приложение

ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

  Papilocare® показва Последователна и Значима Ефикасност в нормализиране на цитологичните резултати спрямо контролните групи на 3-ти и 6-ти месец в общата популация и високо рисковата субпопулация

  Papilocare® показва очистване от високорискови HPV генотипове с 57% повече спрямо обичайната клинична практика за самоочистване в рамките на 6 месеца

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ