About Dimitar Tomov

Ролята на Papilocare при превенцията на рака на шийката на матката

По данни на националния раков регистър ракът на маточната шийка заема първо място в структурата на онкогинекологичните заболявания. Установено е, че годишно в света се разболяват 500 000 жени. Ракът на маточната шийка е медико-социален проблем и има добре позната клинична картина. Диагностицирането е свързано със специализирани изследвания, а лечението е хирургично и лъчево. Ако […]

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЪТЯ НА ПАЦИЕНТКАТА С HPV ИНФЕКЦИЯ – СТЪПКА ПО СТЪПКА

HPV инфекцията е едно от най-разпространените сексуално преносими заболявания. Според данни на СЗО всяка година HPV инфецията причинява 528 000 случая на цервикален рак, от които половината завършват със смърт.1България се нарежда след Африка, Латинска Америка, Казахстан и Румъния по честота на  заболеваемост от РМШ вследствие на HPV инфекция. 80% от сексуално активните жени ще […]