9.July.2021

Ролята на Papilocare при превенцията на рака на шийката на матката

По данни на националния раков регистър ракът на маточната шийка заема първо място в структурата на онкогинекологичните заболявания. Установено е, че годишно в света се разболяват 500 000 жени. Ракът на маточната шийка е медико-социален проблем и има добре позната клинична картина. Диагностицирането е свързано със специализирани изследвания, а лечението е хирургично и лъчево. Ако не се предприеме терапия на време, се нарушава качеството на живот на пациентите и психо-емоционалното равновесие в техните семейства, увеличава се смъртността.

У хората нараства самосъзнанието. Всеки човек е отговорен за собственото си здраве. Жените трябва да обръщат специално внимание на превенцията. Все повече работодатели организират профилактични прегледи за служителите си. Единствено чрез превенцията ракът може да бъде диагностициран в начален стадий и да бъде излекуван напълно и да няма фатални последици. От особено значение са сексуалната култура и половата хигиена.

Етиологията на повечето случаи с рак на шийката на матката се свързва с човешкия папиломен вирус – Human Papilloma Virus (HPV).Той има повече от 200 типа. Част от тях са онкогенни (високорискови), т.е. причиняват злокачествени заболявания. 80% от хората се сблъскват с вируса, но не всички развиват тумори. Никой в България не знае колко носят това заболяване. Вирусът се предава и от мъжете, но болестно се проявява само при някои жени. Презервативът предпазва, но не напълно от човешкия папиломен вирус. Човек, обаче по-скоро може да се предпази от последствията, които вирусът нанася върху организма.

По литературни данни рак на маточната шийка се развива едва при 1 на 2000 жени, заразени с НРV. Доста по-голям брой от тези жени, обаче развиват предракови заболявания (преканцерози). Преканцерозите на маточната шийка се наричат дисплазии или цервикални интраепителни неоплазии. Те се разделят на три степени в зависимост от тежестта им. Има и случаи, в които папиломните вируси не крият риск за живота, но са неприятни. Такива са т.нар. кондиломи (брадавици). Най-честата им локализация е в областта на външните полови органи.

Профилактиката на злокачествените заболявания цели намаляване на заболеваемостта и смъртността. Тя се дели на три вида: първична, вторична и третична. Първичната профилактика има за цел изключване на влиянието на етиологичните фактори и предотвратява заболяване. Вторичната профилактика включва методи за откриване на преканцерози или на злокачествени заболявания в ранен стадий. Третичната профилактика представлява активно проследяване, противорецидивни и рехабилитационни мероприятия. Онкологичният скрининг има за цел откриване на злокачествените заболявания или техните прекурсори преди появата на клинични симптоми. Официалното утвърждаване на цитонамазката като метод за ранно откриване на рак на маточната шийка е решено от СЗО през 1962 година и е потвърдено през 1972 година от Международния Противораков Съюз. В България цитологичният скрининг на маточната шийка е въведен през 1970 година. Първоначално програмата за цервикален скрининг показва добро ниво, но впоследствие тя изостава до почти пълно отпадане.

Редица съвременни проучвания доказват, че разнообразието в състава на вагиналната микробиота, съчетана с намалено количество на лактобацили, участва в появата и персистенцията на HPV и развитието на преканцерозите и карцинома на маточната шийка. Дисбиозата (нарушението на нормалната вагинална флора) може да доведе до възпаление, което да улесни вирусната инвазия. Голямото разнообразие от патогенни микроорганизми и намаленото съдържание на лактобацили е свързано със задълбочаване на степента на преканцерозите ма маточната шийка.

Добрата епителизация на шийката на матката би осигурила неблагоприятна среда за колонизация на HPV и съответно по-нисък онкогенен потенциал. Положителната намеса върху тези фактори е иновативна стратегия за превенция на предракови и ракови лезии при HPV-позитивни жени.

PAPILOCARE® е медицинско изделие от клас IIa под формата на вагинален гел. Този гел съдържа серия растителни съставки: Coriolus versicolor, Centella asiatica, Azadirachta indica (Neem) и Aloe vera, наред с други като хиалуронова киселина, Bioecolia, ß-glucan. Някои от тях се съдържат в ниозоми и фитозоми, които подобряват проникването и увеличават времето за освобождаване на различните съставки. Компонентите на PAPILOCARE® имат полезни фармакологични ефекти, като антиоксидантната активност е основна. PAPILOCARE® има хидратиращ и регенеративен ефект върху вагиналната лигавица, за реепителизиране на микролезии. По този начин възпрепятства интеграцията на човешкия папиломен вирус и предотвратява потенциална инфекция.

Лечението с PAPILOCARE® е подходящо за жени с диагностицирана лека степен на дисплазия на маточната шийка или с дoказана HPV-инфекция, която не е проявена клинично. Прилага се по следната схема, в продължение на шест месеца: първи месец – три последователни седмици по една вагинална апликация всяка вечер и една седмица почивка по време на менструалния цикъл. През всеки от следващите пет месеца – три последователни седмици по една вагинална апликация през вечер и една седмица почивка (менструален цикъл). Схемата е лесна и подходяща за домашно лечение.

През 2019 г. колективът на L. Serrano провежда клинично изпитване, наречено Paloma. След шестмесечен период на лечение е доказана статистически значима ефикасност на нехормонален вагинален гел на основата на Coriolus versicolor по отношение на нормализирането на лезиите на маточната шийка, причинени от HPV, особено при пациенти с високорискови HPV. Също така при тези жени се наблюдава тенденция за повишаване на изчистването на HPV.

Има редица доказателства, че вагиналният гел PAPILOCARE® значително подобрява възстановяването на епитела на шийката на матката (95% от случаите). Ако шийката на матката е добре епителизирана, възможността за инкорпориране на HPV с онкогенен потенциал намалява значително.

PAPILOCARE® предлага нова превантивна стратегия: лесен за употреба, без изявени странични ефекти за първична профилактика на HPV – зависими лезии на маточната шийка. Подобни резултати са представени в проучването на испански лекари, които изследват ефективността на терапията с вагинален гел, базиран на Coriolus versicolor. Особено внимание се обръща на понятието „вагинално здраве“ като състояние, поддържащо физиологичните условия на вагиналната екосистема. То придобива интерес през последните години, включително и при клинично безсимптомни здрави жени. Установено е, че дори тези жени могат да имат промени в епителизацията на шийката на матката и състоянието на вагиналната микробиота. Целта на тяхното пилотно проспективно проучване е да се оцени ефекта от вагиналното приложение на PAPILOCARE® върху епителизацията на цервикалната лигавица и вагиналната микробиота при асимптомни жени.

Най-популярното лечение на преканцерозите на маточната шийка е хирургичната ексцизия (LLETZ), съчетано с имуномодулираща терапия за не по-малко от шест месеца. Пациентите съобщават за някои странични ефекти след хирургичната интервенця като болка, кървене, болничен престой, отсъствие от работа и социални затруднения. Доказано е, че провеждането на шестмесечна терапевтична схема с PAPILOCARE® в съчетание с имуномодулиращо лечение подпомага окончателното излекуване на пациентите с причинени от HPV преканцерози на маточната шийка, които са претърпели хирургично лечение. Допълнително предимство на хирургичното лечение е възможността за хистологично изследване. Това дава информация за последващо адекватно лечение на съмнителните за малигненост лезии.

Важно е да се отбележи, че лечението на HPV-асоциирани цервикални лезии трябва да бъде комплексно. Хирургичното лечение отстранява лезиите. Необходимо е то да се допълни с PAPILOCARE® и с имуномодулираща терапия. Целта на PAPILOCARE® и на имуномодулирането е да се елиминира човешкият папиломен вирус.

В заключение може да кажем, че терапевтичната схема с PAPILOCARE® е удобна и осигурява висок процент на окончателно излекувани жени с дългосрочна ефективност. Лечението с PAPILOCARE® подпомага елиминирането на HPV, предотвратяваннето на бъдещ процес на малигнизация и осигурява добро качество на живот на пациентите.

 

Д. Гинчева